Yuraq Anka iniciativa

Vítejte

Na Pay Kuy

Yuraq Anka je iniciativa pro podporu sebepoznání, obnovu přirozeného životního prostředí a pomoc komunitám původních obyvatel Jižní Ameriky.

V současné době je činnost zaměřena zejména na pořádání přednášek inspirovaných cestami za poznáním a na zprostředkování prožití podobných zkušeností případným zájemcům. Organizováním výprav do oblastí dosud příliš nezasažených civilizací je zároveň poskytována pomoc přátelům a učitelům z kmenů Q´ero, Harakbuh, Shipibo a Machiguenga a místům jako jsou Amazonský prales nebo posvátné hory Andského horského masivu. Příjem z těchto výprav pomáhá domorodému obyvatelstvu nahradit příjmy z ilegální i legální těžby dřeva a nerostných surovin a přispívá tak k zachování a obnově životního prostředí a tradic přírodních národů.

Yuraq Anka v jazyce starodávných Andských komunit znamená Bílý Orel. Inspiraci k použití tohoto jména jako symbolu pro zde prezentovanou iniciativu poskytl bílý orel, který se zjevil při jedné výpravě na vrcholu mystické hory Pantiyacoya.