Yuraq Anka iniciativa
Putování do nitra And

Putování do nitra And

za strážci esoterické moudrosti a potomky Inků

„Jeden vlastní prožitek umožní poznat více než stovky přečtených knih a vyslechnutých příběhů jiných lidí.“

Legenda praví, že v době pádu říše Inků se několik rodin, které byly přímými potomky strážců esoterické moudrosti Inků, ukrylo v odlehlých oblastech mimo dosah španělských dobyvatelů. Po staletí uchovávali tuto moudrost aby ji mohli, až k tomu nastane vhodná doba, vrátit zpět do povědomí lidí žijících na této planetě. Potomci těchto strážců moudrosti – národ Q´ero – byl „objeven“ naší civilizací v roce 1954. Vhodná doba nastala …

O tom do jaké míry je tato legenda pravdivá se můžete přesvědčit sami. Tato výprava do odlehlé komunity ve výšce okolo 5000 m.n.m. v nitru Andského horského masivu Vám umožní nahlédnout do kultury původních obyvatel And, do jejich přístupu k životu a seznámit se s některými jejich duchovními a esoterickými obřady a postupy a účastnit se jich.

Na výpravě nás bude doprovázet Tayta Asencio a některý z jeho synů. „Tayta“ je oslovení, které znamená něco jako učitel nebo mistr. Tayta Asencio je takto vnímám svojí komunitou. Jeho dědeček byl velmi uznávaný zasvěcenec na úrovni Altomisayoq. Zasvěcení do této úrovně Andského esoterického poznání obnáší mimo jiné také zásah opravdovým bleskem, kterým dojde k přenesení informací, duchovní síly apod.

Místo, na které se vypravíme, dosud navštívilo velmi málo cizinců. Uvidíte horské laguny, které jsou pro svoji moc a duchovní význam považovány za nedotknutelné. Nikdo do jejich těsné blízkosti nesmí vstoupit a obyvatelé osady toto stále s posvátnou úctou dodržují. Jsou zde však i laguny, které jsou přístupné a mají svoji funkci při různých obřadech. Osadu stráží hora, kterou místní lidé vnímají jako jednu z nejmocnějších v Andském pohoří. Místo skrývá i další tajemství, která jsou velmi unikátní, a která zde nejsou prezentována, ale ve správný čas mohou být některým účastníkům výpravy odhalena jejich strážci.

Během sedmi dnů budete mít možnost ze starodávné moudrosti Andských kultur zažít následující:

Pouť na posvátnou horu a obřad spojení s „Apu“ – duchem hory

2 vypravy do nitra za strazci esotericke moudrosti a potomky inku 780x585

Pro národ Q´ero není vnímání hor jako inteligentní energie otázkou víry. Je to poznání založené na přímé osobní zkušenosti. Toto bývá naší kulturou někdy mylně chápáno. Bible i Korán říkají, že uctívání jiných bohů kromě jediného Stvořitele není úplně ve Vašem nejlepším zájmu. Je třeba zdůraznit, že pro obyvatele And nejsou „Apu“ substitutem Stvořitele, kterého mají ve svém pojetí světa také a to pod jménem Pachakamaq Wiracocha (v překladu něco jako „Všeprostupující Světlo“ – to je volný překlad jejich volného překladu takže je třeba brát ho s rezervou). „Apu“ nejsou vnímáni jako Bůh, ale jako učitelé, rádci, léčitelé, jejichž vědomí a moudrost sahá do dávných věků za hranice běžné lidské paměti. Proto je mají v posvátné úctě a jsou s nimi v kontaktu. Obdobně jako my respektujeme své učitele a lékaře. Nesprávný je i výklad školního dějepisu o tom, že tzv. přírodní náboženství vznikla ze strachu a neschopnosti vysvětlit přírodní jevy jako bouře, blesky apod. Dědeček Tayty Asencia pravděpodobně věděl jako Altomisayoq o blesku mnohem více než naši vědci. Naši vědci vymysleli hromosvod. On dokázal energii blesku přijmout svým tělem a využít jeji sílu způsobem, který naše věda zatím nedokáže vysvětlit.

K pouti na posvátnou horu patří tedy neodlučitelně obřad spojení s „Apu“. Jeho součástí je darování určitých specifických předmětů jako např. koka, kukuřice apod. stanoveným postupem. Nedochází k obětování žádných zvířat. Obřad bývá provázen spontálním pocitem uvědomění si přírody jako inteligentní bytosti, úcty k ní a vzájemného spojení. Co se ve skutečnosti při tomto obřadu děje a co je jeho skutečnou podstatou je pro většinu lidí záhadou a pravděpodobně to spadá do sféry jevů, které místo pokusů o slovní konceptualizaci je třeba poznat přímou zkušeností.

Očistný rituál

Při této proceduře je použita voda z posvátné laguny spolu s mocí „Apu“ a speciální byliny. Voda i byliny jsou použity pouze externě, nepožívají se. Tento rituál se používá zejména k odstranění negativní energie a vlivu různých nepříznivých sil a iluzí. Přesto, že navenek se to jeví jako opláchnutí vodou, může být tento proces vnímán velmi intenzivně i na fyzické úrovni, někdy může vyvolat dokonce zvracení, v závislosti na tom čeho všeho se chcete zbavit.

Obřad s nápoji z posvátných rostlin

Původní obyvatelé And věří, že inteligentní energie je spojena nejen s horami, ale také s rostlinami. Obřadní příprava nápojů z posvátných rostlin a jejich využití při léčebných rituálech, které mohou trvat i několik hodin je nedílnou součástí Andských esoterických postupů. Tyto obřady jsou záhadou a těžko je lze pochopit mozkem nebo popsat slovy. V otázce účasti na těchto obřadech nechť je Vám rádcem Váš vnitřní pocit a intuice.

Obřad čtení z listů Koky

V Andách je Koka vnímána jako jedna z nejvýznamějších rostlin. Někdy je označována jako „Hija del Sol“ – Dcera Slunce. V časech říše Inků listy Koky sloužily i jako platidlo. Je s ní spojována řada esoterických funkcí. Mimo jiné je používána pro podobné účely jako v naší kultuře tarotové karty. Listy Koky ležící na „mese“ („mesa“ je název pro magický ubrousek z vlny alpaky) ve spolupráci s člověkem zasvěceným do čtení Koky zprostředkují odpovědi na položené otázky.

„Koupel rozkvětu“ v přírodních termálních pramenech

Vydáme se na cestovním ruchem dosud neobjevené místo s přírodními termálními prameny, kde budete moci zakusit léčivou a očistnou koupel s bylinami dle původní receptury předávané ústně v rámci rodové linie po mnoho generací.

Výše uvedené aktivity nejsou turistické atrakce ale autentické léčebné a esoterické postupy původních obyvatel And z dávných věků předávané z generace na generaci. Jak říká Tayta Asencio „Eso no es jugar. “ – „Tohle není hra.“ Týden strávený v magickém prostředí hor a průzračných lagun provozováním těchto aktivit vytváří podmínky, které mohou být nápomocny k posunu na Vaší cestě.

Termíny a ceny

Cena 680 USD
Tím, že se výpravy zúčastníte, pomůžete místu, které navštívíte, a jeho obyvatelům. Za výraznou část prostředků budou nakoupeny základní potraviny pro obyvatele osady, které budou jako dar od Vás dopraveny do hor pravděpodobně současně s naší výpravou. Tato materiální pomoc pomáhá odolat dárkům těžebních společností, které se snaží tam získat vliv; a praktikování výše uvedených aktivit a obřadů pozvedá morálku původních obyvatel, kteří se tak spojují se svými kořeny.

Cena zahrnuje vše od setkání v Cuscu do našeho rozloučení opět v Cuscu tj. jídlo, dopravu, účast v obřadech a rituálech, materiál použitý v jejich průběhu a ubytování. Cena nezahrnuje dopravu do Cusca. Letenky Lima-Cusco je možné zakoupit zde:

Se zajištěním dopravy z Limy do Cusca můžeme pomoci.

Termín: 18. srpna 2016 – 24. srpna 2016, 7 dní a 6 nocí
Pro skupiny 6ti a více lidí lze dohodnout individuální termín. Pokud je vás méně a máte zájem o jiný termín můžete nás kontaktovat také. Je možné, že dojde ke spojení s jinou mini-skupinou. Maximální počet účastníků výpravy je 10.

Tato výprava Vám umožní poznat autentický způsob života místních obyvatel. Budete cestovat ve stejných dopravních prostředcích jako oni, spát ve stejných příbytcích a jíst stejné jídlo. Je třeba připravit se na to, že těchto 7 dní strávíme bez vymožeností naší civilizace jako je postel, teplá voda, elektřina apod. Zároveň si však budete moci užít vymožeností civilizace Q´ero: křišťálově čistá léčivá voda z horských pramenů, horský vzduch a přírodní strava vypěstovaná v okolí osady bez vlivu chemických hnojiv nebo pesticidů připravovaná na otevřeném ohni.

Upozornění

Informace uvedené na této stránce pojednávající o tradicích původních obyvatel And jsou pouze názor vytvořený na základě vlastních zkušeností a slovně předaných informací. Skutečná podstata těchto postupů je rozumem velmi těžko uchopitelná a může se od zde prezentovaných informací lišit.